cảnh sát

Bác nông dân lái môtô ra phố nhưng quên mang giấy tờ xe. Khi gặp cảnh sát giao thông, bác ta liền bỏ chạy. Cảnh sát giao thông thấy vậy liền đuổi theo, bác nông dân tăng ga cố chạy…