cất tiền

Truyện cười canh tranh
By 0

Cạnh tranh với nhà nước

Thanh tra liên bang ở Mỹ đi thị sát nhà tù, họ hỏi một tù nhân: “Anh bị tù vì tội gì?” – Dạ, tội cạnh tranh. – Nói láo! Nước ta là một nước dân chủ, có nền kinh…