Lê Minh Bằng

Lê Minh Bằng không phải một cá nhân, không phải tên một người nhạc sĩ như nhiều người nhầm tưởng.

Lê Minh Bằng là một nhóm sáng tác ca khúc nhạc vàng thành lập năm 1959 và hoạt động đến năm 1975, tên ghép từ nghệ danh của ba nhạc sĩ thành viên: Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.