quạ

Loài quạ có khả năng nhớ cả khuôn mặt người trong vòng 5 năm đấy nhé. Theo một nghiên cứu của giáo sư John Marzluff ở khoa Tài Nguyên Rừng của trường Đại học Washington, quạ là loài có trí…