jumbo-love-duckMột con vịt lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: “Ở đây có nho không?”
Người phục vụ trả lời: “Không” và con vịt bỏ đi.
Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi:
– Có nho không?
Người phục vụ trả lời: “Không” và con vịt lại bỏ đi.
Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:
– Có nho không?
Người phục vụ bèn nói:
– Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh gắn cái chân bẹt dí của mày xuống sàn.
Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chỗ người phục vụ và hỏi:
– Có đinh không.
Người phục vụ trả lời:
– Không.
Con vịt liền bảo:
– Tốt. Thế có nho không?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (157 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...

Leave A Reply