Bài thơ

Bạn bè ton su trong dao
By 0

Bài thơ tặng thầy

Thầy em Thanh Lựu họ Ngô Chân đi chữ bát tuy thô nhưng hiền Mặt vuông trông giống chữ điền Mắt to má lúm đồng tiền đẹp trai