ton su trong daoThầy em Thanh Lựu họ Ngô
Chân đi chữ bát tuy thô nhưng hiền
Mặt vuông trông giống chữ điền
Mắt to má lúm đồng tiền đẹp trai

Trông thế mà rất lắm tài
Thầy luôn tận tụy giảng bài em nghe
Phong trào đồng khởi bến tre
Phá mưu giặc mĩ lăm le nước mình
Đảng ta lãnh đạo tài tình
Nhân dân dứng dậy khởi binh đánh thù
Khó khăn đã có bác hồ
Cùng dân diệt giặc cõi bờ bình yên
Thầy cười đặc biệt rất duyên ton su trong dao
Nhiều cô gái đẹp đảo điên vì thầy
Đẹp trai g lộng thế này
Vẫn chưa có vợ tiếc thay hoa tàn
Ga lăng thì khỏi phải bàn
Đâu đâu cũng thấy các phan của thầy
Nhờ thầy việc khó giúp ngay
Các phan hâm mộ càng ngày càng đông
Xứng danh con chau lạc hồng
Hiểu biết lịch sử tinh thông các chiều
Học sinh thầy dạy bao điều
Đi thi tốt nghiệp phải liều copy
Nhưng đừng nôn nóng làm chi
Giám thị nhìn thấy thì đi một đời
Bao nhiêu công cốc cả rùi
Mười hai năm học ít của trời gì đâu
Buổi cuối thầy dặn mấy câu
Các em ghi nhớ trong đầu đừng quên
Những người có chí thì nên
Lười học thì sẽ là tên xách hồ
Thầy ơi! sao đến bây giờ
Chúng em mới thấu những lời thấy khuyên
Nhiệt tình dạy dỗ chúng em
Chỉ mong em sẽ lớn lên thành người
Công ơn thầy tựa bể trời
Em xin ghi nhớ muôn đời chẳng quên!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (158 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...

Leave A Reply