con gái

Truyện cười la-con-gai
By 0

Là con gái

Là con gái nghĩa là nhăn với mếu Là dỗi hờn bởi những chuyện không đâu Xa người thân thì giả bộ âu sầu Nơi đất mới, online, cười khoái chí