con trai

Bạn bè con-trai-con-gai-ca-tinh
By 0

Những cá tính giết chết tình yêu

Trong tình yêu có rất nhiều điều phi lý mà người ngoài nhìn vào thấy không thể hiểu nổi vì sao anh/ cô này có thể yêu cô/ anh kia, đơn giản như câu hỏi: “Tại sao anh A lúc…