Tâm sự

Cảm xúc trái tim nhat alone lonely
By 0
Nhạt

Quả là rất nhạt, nhạt tới mức mà có đổ thêm cả tấn muối vào thì nó vẫn cứ nhạt. Cũng chả hiểu tại sao nó lại nhạt thế. Mấy ngày chạy vạy giấy tờ rồi chơi bời (nghe hoành…